Home > Executive members

About Japanese Association for Dental Science/Executive members

Term:July 1, 2021 - Jun 30, 2023

President

Masahito Sumitomo Professor Emeritus, The Nippon Dental University

Vice President

Hideo Matsumura
Yoko Kawaguchi
Professor, Nihon University, School of Dentistry
Professor Emeritus, Tokyo Medical and Dental University

General Affairs Directors

Ryutaro Kobayashi
Professor, The Nippon Dental University

Executive Directors

Motoki Omatsu
Katsunori Tsuda
Nobuyuki Ishii
Shoji Hironaka
Tomio Inoue
Kanchu Tei
Astuo Amano
Kenshi Maki
Yorimasa Ogata
Shunsuke Minaguchi

Hitoshi Akiyama
Takashi Miyazaki
Standing Director, The Japan Dental Association
Standing Director, The Japan Dental Association
Professor, Kanagawa Dental University
Professor, Showa University, School of Dentistry
Professor, Showa University, School of Dentistry
Professor Emeritus, Hokkaido University
Professor, Osaka University, Graduate School of Dentistry
Professor, Kyushu Dental University
Professor, Nihon University, School of Dentistry at Matsudo
Professor, Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences
Professor, Nihon University, School of Dentistry
Professor, Showa University, School of Dentistry

Directors

Manami Sato
Mikako Hayashi
Kazuyoshi Baba
Keiji Moriyama

Toru Hayakawa
Junichi Asaumi

Takehiko Iijima
Ko Shibutani
Tetsunori Ozaki
Tomonori Matsuno
Takato Nomoto
Shinichi Masumi
Hatsuhiko Maeda
Yoichiroki Nara
Katsuya Sakuma
Nobuo Yoshinari
Toshikazu Yasui
Yutaka Imai
Director, The Japan Dental Association
Professor, Osaka University, Graduate School of Dentistry
Professor, Showa University, School of Dentistry
Professor, Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences
Professor, Tsurumi University, School of Dentistry
Professor, Okayama University, Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
Professor, Showa University, School of Dentistry
Visiting Professor, Nihon University, School of Dentistry at Matsudo
Professor, Nihon University, School of Dentistry
Professor, The Nippon Dental University
Professor, Nihon University, School of Dentistry at Matsudo
Professor, Kyushu Dental University
Professor, Aichi Gakuin University, School of Dentistry
Professor, Nihon University, School of Dentistry
Director, Sakuma Dental Clinic
President, Matsumoto Dental University
President, Meikai University, School of Dentistry
Professor Emeritus, Dokkyo Medical University

Top of PageTop of Page

About Japanese Association for Dental Science

  • Presidents Message
  • Overview
  • History of JADS
  • Executive members

Activity

  • Main activities of JADS
  • Publication

List of the specialized organizations

List of the specialized organizations

Location

英文雑誌